คนไทย เสี่ยงหนัก หวั่นวิกฤตหนี้ครัวเรือน หลังโควิดรอบ 3

หนี้ครัวเรือนกับคนไทยกลุ่มเปราะบาง พร้อมที่จะแตกสลาย

เปลี่ยนตัวเอง ด้วยการฝึกระเบียบ 14 ข้อ นี้ ให้ได้

เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกันสร้างระเบียบวินัย

ปิดหนี้ให้ แล้วกู้บ้านได้อีก มีจริงเหรอ

ปิดหนี้ให้ก่อนกู้คอนโดเงินเหลือมีจริงไหม