เอกสารสิทธิที่ดิน 6 ประเภท เจ้าของต้องรู้เมื่อซื้อ และ ขายที่ดิน

เอกสารสิทธิที่ดิน

เอกสารสิทธิที่ดิน 6 ประเภท สิ่งที่เจ้าของต้องรู้เมื่อซื้อ-ขายที่ดิน หรือ เช่า และ ให้บุคคลอื่นเช่า ต้องมีเอกสารสิ่งเหล่านี้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะสามารถทำประโยชน์บนที่ดินได้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ที่ดิน เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด  โดยเฉพาะที่ดินกลางใจเมือง  ที่ดินมีประโยชน์ในการใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือ แม้แต่การเกษตรกรรม ไม่เพียงเท่านี้ ที่ดินยังเป็นเครื่องแสดงฐานะอีกด้วย บทบาทหน้าที่ กรมที่ดิน คือ การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร ได้แก่ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ การรังวัดและทำแผนที่ จัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น เอกสารสิทธิที่ดิน ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 1. แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1)แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) คือ หลักฐานที่แสดงว่าผู้แจ้งเป็นผู้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (ก่อน 1 ธันวาคม 2479 ) (แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้งส.ค.1 อีกแล้ว) ส.ค. 1 ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้ เพียงแต่เป็นแบบการแจ้งการครอบครองที่ดินของราษฎรเท่านั้น ดังนั้น ที่ดินที่มี ส.ค. 1  นี้ … Continue reading เอกสารสิทธิที่ดิน 6 ประเภท เจ้าของต้องรู้เมื่อซื้อ และ ขายที่ดิน

การถือครองอสังหาริมทรัพย์ ของ คนต่างชาติ

การถือครองอสังหาริมทรัพย์

เมื่อพูดถึง การถือครองอสังหาริมทรัพย์ ของ คนต่างชาติ นั้นอาจหมายถึง สถานภาพที่คนต่างด้าวมีการเป็นเจ้าของ หรือ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่ไม่ใช่ สัญชาติ/เชื้อชาติ ของตนเอง การถือครองอสังหาริมทรัพย์ ของ คนต่างด้าว สามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ , การให้เช่า , การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ที่ไม่ใช่ประเทศต้นทางของพวกเขา เมื่อ คนต่างชาติ ต้องการที่จะถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศต้นทาง อาจมีข้อกำหนด หรือ กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม ขึ้นอยู่กับกฎหมาย และนโยบายของประเทศนั้น การให้สิทธิ์ในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ ในบางประเทศอาจถูกจำกัดในบางกรณี เช่น ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาล หรือ ต้องทำการกรอกข้อตกลงในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันคนต่างด้าวอาจถือครองที่ดิน หรือ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ในบางกรณีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น กรณี คนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 96 ทวิ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. … Continue reading การถือครองอสังหาริมทรัพย์ ของ คนต่างชาติ

6 Gen ผู้บริโภคยุค 2023 ที่คนทำธุรกิจต้องรู้(ทัน)

gen

ความเข้าใจ “การใช้ชีวิตและการรับสื่อของผู้บริโภค” ถือเป็นอาวุธสำคัญของทุกวงการตั้งแต่ธุรกิจยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ คนค้าขาย คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ไปจนถึงอินฟลูเอ็นเซอร์ ที่ช่วยเจาะเข้าถึงและสร้างยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Gen ต่างๆ ได้ กลุ่ม บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด หนึ่งในเอเยนซี่ด้านสื่อและการตลาดรายใหญ่ เปิดเผยถึง รูปแบบการใช้ชีวิตและการใช้สื่อของผู้บริโภค 6 กลุ่มตั้งแต่เด็กรุ่นใหม่เจนอัลฟา (Gen Alpha) อายุต่ำกว่า 12 ปี ไปจนถึงวัยดึกเจน ไซเลนท์เจน (Silent Gen) อายุมาก 77-94 ปี Gen Alpha หรือ กลุ่มอายุต่ำกว่า 12 ปี มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีต่าง ๆ จนอาจเรียกได้ว่า เป็นกลุ่มที่สร้างตัวตน และใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ สะท้อนจาก 99% ใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 58% ของคนกลุ่มนี้ยังคงดูทีวีด้วยเช่นกัน ส่วนโซเชียลยอดนิยมจะเป็น Facebook, Line, Tiktok Gen Z … Continue reading 6 Gen ผู้บริโภคยุค 2023 ที่คนทำธุรกิจต้องรู้(ทัน)

ให้เช่า ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา สุขุมวิท 105

ให้เช่า ที่ดินเปล่า

✅ ให้เช่า ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ติด ถ.สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ ถ. สุขุมวิท 105  (ซอยโรงพยาบาลศิครินทร์) เขตบางนา กรุงเทพฯ พื้นเทคอนกรีต ล้อมกำแพงแล้วทุกมุม แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมาะสำหรับ ผู้เช่าที่กำลังมองหา ที่ดินเปล่า ทำเป็น โกดังสินค้า, ลานจอด, สำนักงานแบบตู้คอนเทนเนอร์ หรือ ตู้สำนักงานเคลื่อนที่, ที่พักอาศัย, ฟาร์มพืช-ผัก หรือ ตามความประสงค์ของผู้เช่า ✅  ค่าเช่า 70,000 .- บาท / เดือน ✅  ให้เช่า ได้ทั้งสั้นและยาว พิกัด GPS : 13.65809064 100.64833596 สถานที่สำคัญใกล้เคียง สถานีรถไฟฟ้า สายสีเหลือง : สถานีศรีลาซาล … Continue reading ให้เช่า ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา สุขุมวิท 105