ลูกหนี้ที่ธนาคาร มองว่า ธุรกิจยังดี แม้ในช่วงโควิด คือ ความซวย

ปรัชญาของธนาคาร คือ ขอแต่ได้ ไม่เคยคิดจะเสีย

ทำไม?? ประเทศไทยถึงยากจน..ในมุมมองของต่างชาติ

ประเทศไทยยากจน หรือเปล่า ความคิดเห็นคนต่างชาติ ที่มองไทย

ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ ชายทะเล ร้านอาหารอร่อย ที่รุ่นลูกรุ่นหลาน ต้องได้กิน ร้านอาหารในตำนาน

ร้านอาหารในตำนาน ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ ชายทะเล

เศรษฐกิจไทย พร้อมแบบไหน รอดแบบปลอดโควิด หรือ พร้อมอยู่ไปกับโควิด

รอดจากโควิช แต่อดตายเพราะทำมาหากินไม่ได้ ไม่มีปัญญาใช้หนี้