คนไทย เสี่ยงหนัก หวั่นวิกฤตหนี้ครัวเรือน หลังโควิดรอบ 3

หนี้ครัวเรือนกับคนไทยกลุ่มเปราะบาง พร้อมที่จะแตกสลาย

รวมหนี้บัตรเครดิต เป็นก้อนเดียว เจ้าหนี้เดียวสบายใจขึ้นเยอะ

รวมหนี้เป็นก้อนเดียว ผ่อนยาวๆจบชัวร์