10 นิสัยที่ต้องฝึก หากอยากเป็นอัจฉริยะ ทั้งด้านเรียน การทำงาน

สร้างตัวตนให้มีความเป็นอัจฉริยะ

หนี้ท่วมคนไทย ทางออก ที่ยังหาไม่เจอ ภาวะ Debt Overhang ใช้หนี้จนไม่เหลือกิน

ถ้าโฟกัสที่เครดิตบูโร ธุรกิจอาจจะไม่รอด