คอนโดพร้อมอยู่ กับการกู้ แบบไม่ต้องดาวน์ จะมีลูกค้ากู้ผ่านสักกี่คน

โอกาสขายคอนโดพร้อมอยู่ แต่ปัญหาคือคนซื้อไม่มีเงินออม

ศูนย์วิจัย กสิกรไทย สำรวจ คนไทย รายได้ลด หนี้เพิ่ม ความไม่แน่นอน ในวิกฤตโควิด

https://youtu.be/Ju-euLtsa8A แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดกา … อ่านเพิ่มเติม ศูนย์วิจัย กสิกรไทย สำรวจ คนไทย รายได้ลด หนี้เพิ่ม ความไม่แน่นอน ในวิกฤตโควิด