เงินปันผลจากหุ้น นำไปพิจารณาสินเชื่อกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดได้ไหมครับ

คำถามของคน ที่จะกู้เงินซื้อบ้าน สาย Passive Income

เงินปันผลหุ้น นำไปพิจารณาสินเชื่อกู้บ้าน หรือกู้คอนโดได้ไหม ถ้ามีรายได้ 65,000 บาท มีเงินปันผลหุ้น 50,000 บาทต่อปี (เฉลี่ยต่อเดือน 4,000 บาท/เดือน) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลักการใหญ่ๆ จริงแล้วธนาคารจะดู 2 มีส่วน คือรายได้หรือความสามารถในการชําระหนี้ อีกส่วนคือ ความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงิน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Wealth ส่วนนี้จะเป็นคะแนนเติมเต็มให้ผู้กู้ดูดีมากขึ้น

มุมมองธนาคาร ไม่ใช่รายได้ แต่เป็นผลตอบแทน จากการลงทุน

หากจะนำรายได้จากปันผลหุ้น มาพิจารณาประกอบนั้น โดยทั่วไป ธนาคารจะมองรายได้นี้เป็นเงินเก็บ ( Wealth ) มากกว่าเป็นรายได้ ที่คงที่ประจำของทุกๆ เดือน ซึ่งสามารถนำมาประกอบเสริมได้ แต่จะให้คิดเป็นรายได้ประจำ หรือไม่นั้นขึ้นกับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารฯนั้น คือไม่ฟันธง ว่าเป็นรายได้ คำตอบของผมน่าจะโน้มเอียงไปทางไม่คิดเป็นรายได้มากกว่าครับ

รายได้ลงในงบกำไรขาดทุน เงินปันผลลงในงบดุล

ถ้าผมจะสรุปแบบนักบัญชี คำว่าความสามารถในการชำระหนี้ รายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ หรือรายได้ของเงินเดือน ถ้าเป็นบัญชีก็คืองบกำไรขาดทุน ส่วนเงินปันผล คือ ผลตอบแทนการลงทุน ถ้าอยู่ในรูปแบบของบัญชีคงจะอยู่ในหน้างบดุลมากกว่าครับ

เงินปันผล ขอสินเชื่อ

ก่อนปล่อยกู้ ธนาคารพิจารณาตัวเลขอะไรบ้าง

อาจต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา คือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ ทั่วไป
1.ประวัติทางการเงิน
2.อายุ อาชีพ ประสบการณ์
3.รายได้หลักที่ชัดเจน สามารถเฉลี่ยคงที่ทุกๆเดือน
4.รายได้อื่นๆ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าเดินทาง คอมมิชชั่น
5.หลักทรัพย์ที่จะซื้อ อาทิ ประเภทบ้าน เจ้าของโครงการ ราคาขาย และทำเลที่ซื้อ อยู่ใกล้ทำงาน หรือที่พักอาศัยปัจจุบัน หรือจุดประสงค์อื่นๆ

รายได้อะไรบ้าง ที่ธนาคารนำมาคิด หรือไม่คิด เป็นรายได้ ในการคำนวณวงเงินกู้

เรามาดูรายได้ที่ไม่ใช่รายได้ประจำคือ นอกจากเงินเดือน ธนาคาร มีหลักเกณฑ์ในการคิดรายได้ในส่วนนี้ให้กับผู้กู้อย่างไร
-ค่าตำแหน่ง คงที่หรือไม่ -ถ้าคงที่จะคิดให้เป็นรายได้หลักได้ **ถ้าไม่คงที่ อาจคิดเฉลี่ย 12-24 เดือน ขึ้นกับเกณฑ์ธนาคาร
-ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันรถ จ่ายเหมาคงที่ หรือไม่ ถ้าคงที่ ธนาคารอาจคิดเป็นรายได้หลัก **ไม่คงที่อาจคิดเฉลี่ย 12-24 เดือน ขึ้นกับเกณฑ์ธนาคาร
– คอมมิชชั่นการขาย **อาจคิดเฉลี่ย 12-24 เดือน ขึ้นกับเกณฑ์ธนาคาร

เงินปันผลจากหุ้น ถ้านำมาคิดพิจารณาเป็นรายได้ ธนาคารจะขอเอกสารพิสูจน์ เพิ่มเติม ว่าเป็นเงินปันผลจากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือเงินปันผลจากหุ้นส่วนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งที่มาของเงินปันผลหุ้น แต่ละแหล่ง ก็จะมีเอกสารประกอบการพิจารณา ต่างกัน คือ
– เงินปันผลหุ้นจากบริษัทฯ พิจารณา ชื่อบริษัทฯ ประเภทธุรกิจ ผลประกอบการ สัดส่วนการถือหุ้น การมีอำนาจลงนามหรือไม่ มติการจ่ายเงินปันผลแต่ละปี – เงินปันผลหุ้นจาก บมจ.ในตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาชื่อ บมจ. ผลประกอบการ บมจ. ประวัติ บมจ. จำนวนหน่วยที่ถือ มติการจ่ายปันผลที่ผ่านๆ มา

ถ้านำมาคำนวณเป็นรายได้ ก็ต้องหาค่าเฉลี่ยกันอย่างน้อย 2 ปี

การนำเงินปันผลหุ้น มาแสดงเป็นรายได้เพื่อขอสินเชื่อบ้าน หรือคอนโด นั้น เบื้องต้นต้องมาคิดค่าเฉลี่ย 12-24 เดือน หรือ 36 เดือน ซึ่งอาจจะคิดรายได้หรือไม่คิดรายได้หรือไม่นี้น จะขึ้นกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารฯ นั้นๆ

สรุป คือ รายได้จากเงินปันผล ถึงแม้จะมีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือนหรือทุก 1 ปี จากการเช็คสอบข้อมูลก่อนเขียนบทความนี้ น่าจะเอามาเป็นรายได้เพื่อประกอบการพิจารณาไม่ได้ อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับ หากคุณมีรายได้ 30,000 บาท และอีกคนมีรายได้ 20,000 บาท สองคนนี้จะกู้เงินแบงค์ได้เงินต่างกัน รายได้ 30,000 กู้เงินได้มากกว่าคนมีรายได้ 20,000 บาท เพราะฉะนั้นรายได้จากเงินปันผล จะไม่สามารถเอามาคิดรายการคำนวณวงเงินกู้ได้ แต่จะเป็นตัวช่วยเสริมให้การอนุมัติง่ายขึ้น มากกว่า เพราะถือว่าคุณมีเงินออม และเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินสูง

สุดท้ายหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ พี่กำลังจะกู้เงิน ซื้อบ้านหรือคอนโด โชคดีทุกคนครับ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonio

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

บัตรเครดิตใบแรก จะสมัครบัตรเครดิต พิจารณาจากอะไร

สมัครบัตรเครดิตใบแรก ของคุณ ถ้าจะมี ต้อเลือกจากอะไร

  1. เลือก จาก ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี แต่ละบัตร แต่ละธนาคาร อาจจะมีโปรโมชั่นไม่เหมือนกัน แต่ดอกเบี้ย เหมือนกันหมดทุกธนาคาร เดิม อัตรดอกเบี้ยบัตรเครดิตไม่เกิน 18% ตอนนี้ ปรับพิเศษในช่วงโควิดที่ 16%
  2. เลือก ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย ดูรอบการตัดบัญชี รอบการชำระหนี้ นับจำนวนวันดูครับ ว่า มีช่วงวันปลอดดอกเบี้ย นานกี่วัน นี่ละครับ คือ ประโยชน์ที่แท้จริงของบัตเครดิต คือ ระยะเวลาการปลอดดอกเบี้ย ไม่ใช้จะกดมาเพื่อสร้างหนี้
  3. เลือกจาก ไลฟ์สไตล์ บัตรร่วมกับห้างฯ กับปั๊มน้ำมัน กับสายการบิน เลือกให้เหมาะกับเราครับ ว่า เราใช้ชีวิตแบบไหนกัน
  4. เลิกสิทธิประโยชน์ อันนี้ หลายบัตรที่เจ๋งมากครับ ลองหาเลือกกันดูครับ

ครับ ทั้งหมดนี้ ก็เป็น 4 ข้อ ที่เราควรพิจารณาว่า เราจะสมัครบัตเครดิตจากสถาบันการเงินไหนดี คำนึงถึงการใช้บัตร ระมัดระวัง และบริหารเงิน บริหารหนี้ กันดีๆ นะครับ ลูกหนี้ทุกคน


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonio

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

คอนโด เปิดใหม่ พุ่ง 2 หมื่นล้าน ทำเลทอง รัชดา พระราม 9

คอนโด กลับมาแล้ว ทำเล รัชดา – พระราม 9 ผุดคอนโดใหม่ มูลค่า พุ่ง 2 หมื่นล้าน

คอนโด ทำเลทอง รัชดา พระรามเก้า จีนชื่นชอบ

ตลาดคอนโด อุ่นเครื่อง รอ ต่างชาติ – ชาวจีน ทะลักเข้าไทย ปลุกทำเลทอง รัชดา – พระราม 9 ฟื้น คอลลิเออร์ส เผย ปีนี้เปิดใหม่พุ่ง 2 หมื่นล้าน โนเบิล – ไซมิส – ริชชี่ ปักธงรบ ผุดโครงการใหญ่ หวัง 2 ปี เปิดประเทศเต็มตัว รับแรงซื้อ ขณะ SC ปิดดีลใหญ่ เทียมร่วมมิตร คาดผงาดโครงการแพง จุดนี้ถือเป็นฮับที่อยู่อาศัยฯ มีดีมานด์คนทำงาน ชาวจีนชื่นชอบ และมีองค์ประกอบรองรับเกิน 100%

ณ สิ้นปี 2564 ราคาขายเฉลี่ยคอนโดฯในทำเลนี้ อยู่ที่ 1.55 แสนบาท ต่อ ตร.ม. ปรับ เพิ่ม ปีละ 7% และมีบางโครงการที่ราคาขายเฉลี่ยสูงกว่า 2.5 แสนบาท/ตร.ม. จากข้อมูลตัวเลข พระราม9-รัชดาภิเษก ราคาที่ดิน 1.2 ล้านบาท/ตร.ว. จำนวนเปิดขายใหม่ (สะสม ปี 2550-2564 ) 19,365 ยูนิต อัตราการาขาย 74 %


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

คลินิคแก้หนี้ สมัครง่ายกว่าเดิม Walk In ได้เลย

คลินิคแก้หนี้ สมัครง่าย ตามนี้เลย

คลินิค แก้หนี้ By SAM แก้หนี้บัตร-หนี้สินเชื่อ ไม่ต้องลงทะเบียน Walk-In คลินิกแก้หนี้ by SAMดิ อเวนิว รัชโยธิน หรือสาขาต่างจังหวัด ผ่อนหนี้ 10 ปี เดือนละ 1,200 บาท

คลินิคแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้ คือ หน่วยงานกลางที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ แทนเจ้าหนี้ ที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการทางการเงินทุกรายของลูกหนี้อย่างครบวงจร ภายใต้การกำกับดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” ดอกเบี้ยต่ำเพียง 5% ต่อปี ตลอดโครงการ ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี หนี้ 1 แสน ผ่อนเดือนละ 1,200 บาท

รับแก้หนี้เสียบัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โดยเจ้าหนี้ทั้ง ธนาคารพาณิชย์ และ Non Bank ที่เข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้น รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สมัครคลินิคแก้หนี้

สามารถ Walk In สมัครได้

กรุงเทพ : ดิ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4

ต่างจังหวัด สามารถสมัครได้ที่ สาขาของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ : สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น พิษณุโลก เชียงใหม่

คุณสมบัติสมัครคลินิคแก้หนี้

คุณสมบัติในการสมัคร คลินิคแก้หนี้

หลักๆ สรุปให้แบบนี้นะครับ

  1. อายุไม่เกิน 70 ปี และยังมีรายได้
  2. เป็นหนี้เสีย ของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด
  3. เป็นหนี้เสีย ค้างชำระเกิน 90 วัน ก่อน 1 ตุลาคม 2565
  4. หนี้ที่เป็น เข้าโครงการคลินิคแก้หนี้ ได้แค่ 2 ล้านบาท

เอกสารที่ต้องเตรียมไป ตามรูปประกอบ ด้านบนเลยครับ

แล้วอย่าลืม เตรียมตัวไป พร้อมกับ อันนี้ด้วยนะครับ

ขอให้ทุกท่าน โชคดี ปิดหนี้ ปลดหนี้ ได้ตามใจหวังนะครับ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

 

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

ให้เช่าคอนโด ศุภาลัย เอลีท พญาไท ชั้น 12 ห้อง One Bedroom 60 ตรม.

ให้เช่าคอนโด ศุภาลัย เอลีท พญาไท Supalai Condo Elite Phayathai 

ชั้น 12 ห้องขนาด 60 ตารางเมตร แบบ One Bedroom ห้องสวย พร้อมอยู่ แต่งครบ 

ให้ ทีวี เครื่องซักผ้า (มีเครื่องอบผ้าในตัว) เครื่องล้างจาน ทีวี 55 นิ้ว และ แอร์ 2 เครื่อง 

โซฟา นั่งสบาย นั่งได้ 2-3 คน เตียง และที่นอนอย่างดี

สนใจติดต่อ 092 278 5051 

ราคาเช่า 36,000 บาท / เดือน

สนใจ ให้เรา รีวิวขายบ้าน คอนโด ที่อยู่อาศัย อสังหาฯ ของคุณ ติดต่อเรา 

เราจะทำคลิป และลงในช่อง YouTube website และ Page Facebook ของเรา Antonio Attorney

ให้คนสนใจติดต่อกับคุณโดยตรง ขายได้ ไม่ต้องเสียค่านายหน้า

สนใจสอบถาม ค่าบริการรีวิว 

ติดต่อ 092 278 5051 หรือ LineID : @antonio