อสังหากรุงเทพฯ ถึงทางตัน Developer หันซบตลาดภูธร จะลงทุนจังหวัดไหน พิจารณาอะไร?

ทำอสังหาต่างจังหวัด ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ความแตกต่าง ‘การล้มละลาย’ และ ‘ฟื้นฟูกิจการ’

ความแตกต่าง ของ การฟื้นฟูกิจการ กับ การล้มละลาย มีเกิด ย่อมมีดับ

ทริปสำรวจภูเก็ต ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม อสังหาฯ จะยืนระยะได้นานแค่ไหน กับปัญหาหนี้!!!

ปัญหาหนี้ของโรงแรมภูเก็ต

เงินกู้ soft loan มุมมองที่แตกต่าง จากฝั่งลูกหนี้(ที่กำลังจะตาย) กับฝั่งเจ้าหนี้ ที่จำเป็นต้องเลือก

แบงก์ชาติพร้อมปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้ Soft Loan

หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ Perpetual Bond เราจะรักกันชั่วนิรันดร์ ระหว่างนักลงทุนกับบริษัทที่ออกตราสารหนี้

รู้ไว้ก่อนลงทุนซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์