ทำไม?? ประเทศไทยถึงยากจน..ในมุมมองของต่างชาติ

ประเทศไทยยากจน หรือเปล่า ความคิดเห็นคนต่างชาติ ที่มองไทย

เศรษฐกิจไทย พร้อมแบบไหน รอดแบบปลอดโควิด หรือ พร้อมอยู่ไปกับโควิด

รอดจากโควิช แต่อดตายเพราะทำมาหากินไม่ได้ ไม่มีปัญญาใช้หนี้