80 ข้อ เรื่องการเงิน ที่คนไทยต้องรู้

ความด้านการเงิน ที่คนไทยต้องรู้ ทั้งด้านการออมเงิน และการกู้เงิน

เจรจาหนี้ หลังจากถูกฟ้อง ยังไปต่อได้ไหม แล้วต้องเจรจาต่อรองอย่างไร กับเจ้าหนี้

การเจรจาหนี้เกิดขึ้นได้เสมอ ถึงแม้จะโดนธนาคารฟ้องแล้วก็ตาม

เป็นหนี้บัตรเครดิต 4 ใบ จ่ายไม่ไหวแล้ว เก็บไว้ 1 ที่เหลือ 3 ปล่อยทิ้งเลยดีไหม?

จ่ายหนี้บัตรเครดิตไม่ไหวปล่อยทิ้งหมดทั้งหมดหรือเก็บเอาไว้สัก 1 ใบ