3 เหตุผลที่ ธุรกิจ SME ของไทย ไม่ประสบความสำเร็จ แบบยั่งยืน

สมาพันธ์ SME ไทย เปิด 3 ข้อเสนอ ให้รัฐเร่งช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางมากที่สุด และน่าเป็นห่วง

SME ไทย กว่า 80% ได้รับผลกระทบจากโควิด

ประธานสมาพันธ์SMEไทย กล่าวว่า สถานการณ์โควิด19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง และกลุ่มSMEถือว่า ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่กว่า 80% อยู่ในภาคการค้าและการบริการ  ซึ่งจะต้องปิดกิจการชั่วคราว และขาดรายได้เป็นเวลานาน เนื่องจากมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด

85% SME ไทยขอสินเชื่อ ไม่ผ่าน

นอกจากนี้ มีเพียง 25% ของผู้ประกอบการSME ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในระบบได้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อย โดยSMEส่วนใหญ่ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทำให้เกิดข้อจำกัดในข้อนี้ ทั้งนี้การสนับสนุนภาคSMEของไทย ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากภาครัฐ มีการส่งเสริมการลงทุนเพียง 20% และส่วนมากยังกระจุกตัวอยู่ในภาคกลาง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้SME ยังขาดโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน

หนี้ 3 กอง ปัญหาหลัก SME ไทย

โดยสมาพันธ์ SME ไทยเสนอแนวคิดในการช่วยเหลือSMEดังนี้

1.แก้หนี้ 3 กอง แก้หนี้ครัวเรือน หนี้เสีย และหนี้นอกระบบ การจะดำเนินธุรกิจต่อได้ จำเป็นต้องอาศัยแหล่งเงินทุน โดยเสนอพัฒนากองทุนฟื้นฟูSME ด้วยการทำ SME Credit Scoring Card โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ประกอบการชี้แจ้งหนี้ต่างๆ รวมไปถึงมีพี่เลี้ยง แนะนำด้านการเงิน และการปรับโครงสร้างหนี้ แนะแนวทางในการบริหารหนี้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มีเครดิตที่ดี และสามารถนำเครดิตดังกล่าว ไปใช้กับคู่ค้า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กิจการอย่างน้อย 30-60 วัน รวมไปถึงยังเป็นการเก็บข้อมูลที่ถือว่าเป็นประโยชน์กับภาครัฐ และสถาบันการเงิน ในการออกมาตราการช่วยเหลือหรือสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการของSMEได้

2.การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการSMEด้านดิจิทัล เพื่อการยกระดับการพัฒนาของSMEให้เติบโตขึ้นในระดับประเทศและระดับโลก ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและองค์รวมความรู้ เช่น การวางแผนทางการเงินที่ถูกต้อง การใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ เป็นต้น

3.การแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรค เพิ่มให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนSMEรายย่อย ให้สามารถเติบโตได้บ้าง เช่น การขอขึ้นทะเบียน อย. หากดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว จะเป็นการลดต้นทุนการรอ และลดช่องว่าของมิชฉาชีพที่จะเข้ามาฉวยโอกาส รวมไปถึงเสนอให้ทบทวนร่างกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ยา และ พ.ร.บ.เครื่องสำอางค์ เนื่องจาก เนื้อหาเน้นกำกับ และควบคุมมากเกินกว่าการส่งเสริม รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมสูง ทำให้SMEรายเล็กเข้าถึงได้ยาก

ธุรกิจSMEจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกประเด็นด้วย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้ธุรกิจSMEทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กแข็งแรง เพื่อไม่ฉุดรั้งระบบเศรษฐกิจยังสามารถช่วยขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจไปได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเปิดธุรกิจใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด19


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

Leave a Reply