รับแลกเช็ค กู้เงินด่วน สำหรับธุรกิจ SME ไม่ต้องมีหลักประกัน

เรา Antonio เข้าใจคุณ สำหรับธุรกิจ SME ที่ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียนชั่วขณะ ต้องการใช้เงินด่วน แต่ไม่มีหลักประกัน อนุมัติง่าย เร็ว

ติดต่อเรา 092 278 5051 หรือ LineID @antonio

ให้เราช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณให้รอด เพียงคุณมีบัญชีกระแสรายวัน เช็คของคุณ สามารถแปลง กระดาษเช็ค ให้เป็นวงเงินกู้ให้กับคุณได้ เรารับแลกเช็ค ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า เจ้าหนี้รายอื่นๆ ทั่วไปในตลาดเงินกู้ในขณะนี้

รับแลกเช็ค เงินด่วน ช่วยธุรกิจคุณ

ปัญหาสำหรับธุรกิจ sme ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ และต้องการเงินทุนหมุนเวียน ปัญหาหลักๆ คือ ขาดหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ หรือแม้กระทั่งธุรกิจ ที่เปิดกิจการมาแล้วพอสมควร บางครั้งหลักประกัน ก็ติดภาระจำนอง หรือค้ำประกันหนี้กับสถาบันการเงิน ทำให้ขาดคุณสมบัติ ที่จะขอกู้เพิ่มได้ ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณ ถ้าคุณมาหาเรา

เราเข้าใจในปัญหานี้ ของธุรกิจ sme เราจึงมี สินเชื่อ รับแลกเช็ค เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ sme ให้กู้แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน คุณมีแค่เพียงเช็ค 1 ฉบับ ก็สามารถขอสินเชื่อกับเราได้

กู้เงินไม่ได้ ไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติ เงื่อนไขในการขอกู้

1. สำหรับธุรกิจ sme ที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือ สำหรับธุรกิจ sme ที่เปิดในนามบุคคลธรรมดา

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือเอกสารอ้างอิงว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการ

3. รูปถ่ายกิจการ และส่งโลเกชั่นกิจการ ผ่าน Google map

4. statement การเดินบัญชีของธนาคาร อย่างน้อย 6 เดือน

5. มีสถานที่ประกอบกิจการแน่นอนชัดเจน

เพียงแค่นี้คุณก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ แบบง่ายดายและรวดเร็ว

รับแลกเช็ค

อัตราดอกเบี้ยการ รับแลกเช็ค แพงไหม

สำหรับวงเงินสินเชื่อที่เราปล่อยกู้ให้กับเจ้าของธุรกิจ sme เรายืนยันว่า เรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ ให้อยู่รอด และสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ อัตราดอกเบี้ยที่เราคิดกับลูกค้า ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยรายวันแบบมหาโหด ลองโทรเข้ามาคุยกับเราก่อนครับ ติดต่อ 092-278-5051 หรือ LineID @antonio

โลกเปลี่ยน โรงสี แห่เลิกกิจการ เหลือทั้งประเทศไม่ถึง พันราย

“โรงสี” เดิม คือ ใครจะทำโรงสีได้ ย่อมไม่ธรรมดา เพราะเป็นธุรกิจที่แสดงถึงฐานะ ความร่ำรวย มั่งคั่ง ของเจ้าของกิจการโรงสีมาตั้งแต่ยุคดั้งเดิม คนที่จะทำธุรกิจโรงสีได้ คือต้องมีคุณสมบัติข้างต้นที่ผมบอก

แต่ปัจจุบัน โรงสี ทั่วประเทศมีเหลือไม่ถึง 1,000 ราย การค้าเปลี่ยน ทายาทไม่รับไม่ต่อ ธุรกิจโรงสีเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะ จำเป็นที่จะต้องกู้เงินธนาคาร เพราะต้องใช้เงินหมุนเวียนจำนวนมาก ส่วนใหญ่ สินเชื่อ ที่โรงสีส่วนใหญ่ใช้ คือ วงเงินตั๋ว PN และวงเงิน OD เพื่อหมุนและรับซื้อข้าว และเงินกู้ ที่ใช้ซื้อเครื่องจักร และก่อสร้างอาคารโรงสี

ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ผมเอง ในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงิน บอกได้เลยครับว่า ธุรกิจโรงสี เป็นธุรกิจที่มีหนี้เสียมาก ปัจจุบันแทบไม่มีธนาคารไหน ให้กู้กับธุรกิจโรงสีอีกแล้ว ยกเว้นแต่ลูกค้าเก่า ลูกค้าเดิม ที่ยังมีพฤติกรรมที่น่ารักกับเจ้าหนี้เท่านั้น คือยังไม่เป็นหนี้เสียนั่นเอง ให้ผมฟันธงนะครับ ธุรกิจโรงสีที่ผ่านมากว่า 50% เป็น NPL ไม่แปลกครับ ที่ว่าทายาทจะไม่รับไม้ต่อ

ที่ผ่านมา ในช่วงของการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว ถือเป็นยุคทองของผู้ประกอบการโรงสี โรงสี มีหน้าที่เพียงแค่รับจ้างสีข้าว แต่ภายหลังมีการเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายจำนำข้าวจึงถูกยกเลิก ผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันซื้อข้าวในราคาสูง แต่ก็เห็นชาวนาบ่นว่า ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ( งง นะครับ) เพื่อให้มีวัตถุดิบมาสีขาย ทำให้เจ้าของโรงสีหลายราย ขาดสภาพคล่อง และปิดตัวลงในที่สุด

แม้ว่ากิจการโรงสีปัจจุบันก็ยังกระจายทั่วประเทศ และไม่ได้จำกัดว่าจะต้องซื้อเฉพาะในเขตพื้นที่ตัวเอง แต่อนาคตจะมีการประกอบกิจการโรงสีเพิ่มขึ้นไหม ตอบไม่ได้

จริงๆแล้วธุรกิจโรงสีไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกครับ แต่ส่วนใหญ่เจ้าของโรงสีเองนั่นแหละครับ ที่ไม่มีวินัยการเงิน ที่เพียงพอ เอาเงินกู้ไปใช้ผิดประเภท สุดท้ายก็พาธุรกิจกิจการ แย่ไปด้วย

ปัจจุบันโรงสีที่เป็นสมาชิกของสมาคมสีข้าวไทย มีประมาณ 400 ราย และอยู่นอกสมาคม 100 ราย ลดลงต่อเนื่องจากจำนวน 1,000 ราย ทั้งนี้เนื่องมาจากการยกเลิกนโยบายจำนำข้าว และยังลดลงมาจากปัจจัยการแข่งขันการซื้อ-ขาย ที่ยังคงสูงทุกปี หากดำเนินกิจการต่อ จะไม่คุ้มกับการลงทุน ขาดทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน ในการรับซื้อข้าว หรืออาจจะเพราะปิดกิจการเพื่อไปทำธุรกิจอื่น รวมไปถึงไม่มีการสืบทอดกิจการโรงสีจากทายาทคนรุ่นใหม่

จากเทคโนโลยีการค้าที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ทายาทคนรุ่นใหม่ไม่รับช่วงในการทำโรงสีต่อ ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการโรงสีรุ่นใหม่ผันตัวไปทำธุรกิจอื่น เช่น เป็นผู้ส่งออกข้าว หรือ นำผลผลิตที่ตนเองมีมาผลิตเป็นสินค้าส่งออกเอง ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม และหารายได้ให้เข้ามามากที่สุด เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น

“สมัยก่อนเครื่องสีข้าวก็จะไม่ทันสมัย สีที่มีฝุ่นเยอะ แต่ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นแล้ว มีการพัฒนาเครื่องสีข้าวที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีฝุ่น ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงหันมาใช้ไฟฟ้ามากขึ้น การทำโซลาร์รูฟท็อปมาใช้งาน เพื่อประหยัดไฟฟ้าในโรงสีข้าว จะเห็นว่าผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเองให้อยู่รอดและแข่งขันได้”

แม้ปัจจุบันโรงสีเหลือน้อยลงแล้ว แต่การแข่งขันของผู้ประกอบการโรงสีในการรับซื้อ-ขายข้าว ยังเป็นเรื่องปกติ และผู้ประกอบการโรงสีในปัจจุบัน ยังถือว่าพร้อมรับซื้อข้าวจากชาวนาทุกเม็ด สภาพคล่องยังมี และมีเงินเพียงพอสำหรับการรับซื้อข้าวจากชาวนา

โลกแห่งอนาคตคือโลกเสมือนจริง หรือที่เรียกว่า metaverse ซึ่งเทคโนโลยี จะนำคนเข้าสู่โลกเสมือน แต่สุดท้ายอย่าลืมนะครับว่า อาหารในโลกเสมือนคือยังไง คนก็ต้องกินข้าวกันอยู่ดี ธุรกิจโรงสีก็ยังต้องอยู่คู่คนไทย ไปตลอดกาล เชื่อผมไหม

ข้อมูลอ้างอิงจาก ประชาชาติธุรกิจ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

กู้เงิน ธนาคารไหนดี ตอนนี้ ธนาคารไหน อนุมัติสินเชื่อง่ายที่สุด

หลายคนมักจะถามว่า กู้เงินกับธนาคารไหนดี ธนาคารไหนอนุมัติสินเชื่อ ปล่อยเงินกู้ง่ายสุด ในคลิป อธิบายของสินเชื่อประเภทต่างๆ และแนะนำว่าธนาคารไหน เหมาะกับสินเชื่อประเภทอะไรที่จะกู้ ธนาคารไหนเหมาะกับอาชีพอะไรที่ควรจะกู้ ลองหาข้อมูลในคลิปได้เลยครับ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

หลักการกู้เงิน ขอสินเชื่อให้ผ่าน แล้วไม่เป็นหนี้เสีย NPL

หลักการกู้เงิน ขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธุรกิจ หรือ สินเชื่อรายย่อย ก็ตาม ขอให้ยึดหลักการ กู้เงินเพื่อต่อยอด และไม่กู้เงิน มากเกินไป เกินความจำเป็น หรือ กล่าวคือ กู้เงินตามวัตถุประสงค์ ที่จะต้องใช้เงินเท่านั้น ลองฟังเนื้อหาในคลิปดูครับ

แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

สินเชื่อซอฟต์โลน Soft Loan เงินกู้ สินเชื่อความหวังของธุรกิจ SME

สินเชื่อซอฟต์โลน soft loan คือความหวังของธุรกิจ sme ในประเทศไทย ช่วง covid ธุรกิจใหญ่น้อย หวังที่จะได้รับเงินกู้ตัวนี้ แบงค์ชาติขึงขัง ตั้งงบไว้ 500,000 ล้าน เพื่อที่จะอัดฉีดให้กับธุรกิจ sme ต่อลมหายใจให้กับธุรกิจ แต่สุดท้าย ไม่ตรงเป้าไม่สำเร็จ ผมเห็นกฎเกณฑ์ที่ออกมาแล้วผมก็ตลก แต่ด้วยความเป็นประชาชนคนธรรมดาก็ได้แต่หัวเราะในใจ คิดในใจว่าจะมีธุรกิจซักกี่รายที่ได้เงินกู้ก้อนนี้ แบงค์ชาติมักจะออกนโยบาย หรือโครงการอะไรออกมาต่างๆนานา ปฏิบัติจริงแทบไม่ได้ ไม่เข้าใจถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข ผมอยากจะบอกว่า คนในแบงค์ชาติ ทฤษฎีล้วนๆ

พรก. soft loan ครั้งแรกออกมาด้วยวงเงิน 500,000 ล้านบาท ให้กู้กับธุรกิจที่มีวงเงินกู้ ที่ลูกหนี้มีกับธนาคารอยู่แล้ว วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้กู้ได้ 20% ของวงเงินกู้เดิม ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้คืน 2 ปี รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้ช่วง 6 เดือนแรก ต้นทุนเงินกู้ที่ แบงค์ชาติให้กู้ กับธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยแค่ 0.01%

สินเชื่อธุรกิจ

คุณลองพิจารณาดูสิครับ โคตรความเสี่ยงต่ำ แต่มีธุรกิจที่ได้รับวงเงินกู้ soft loan ไปเพียง 120,000 ล้านบาทในช่วงแรก

ผ่านไปได้เกือบปี แบงค์ชาติเริ่มขยับ รู้ตัวแล้วว่าที่ผ่านมาไม่ตรงเป้า ธนาคารไม่ขยับปล่อยกู้ เงินกู้ที่อุตส่าห์ออกเป็น พรก. ผ่านสภาฯ smes ทั่วไปแทบไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงิน ซอฟต์โลนก้อนนี้เลย

มาดูกันครับว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่แบงค์ชาติปรับเปลี่ยนมีอะไรบ้าง

1. ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 จากฉบับปัจจุบันที่ผู้ประกอบการจะต้องมีวงเงินสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค.63

2. การขยายเวลาการยื่นกู้ขยายเวลาให้สถาบันการเงินยื่นกู้ขอวงเงินกู้ได้คราวละ 6 เดือน จนกว่าเงินจะหมด จากฉบับปัจจุบันที่ขยายเวลาการยื่นกู้ออกไปได้คราวละ 6 เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง

3.ขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากยอดหนี้เดิมได้ไม่เกิน 30% ของยอดสินเชื่อ และกรณีลูกค้าไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน กู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท จากฉบับปัจจุบันขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยวงเงินทั้ง 2 ครั้ง รวมกันต้องไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้าง

เงินกู้


4.สามารถคิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ในระยะ 5 ปีแรก จากฉบับปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี นาน 2 ปี

5.ชดเชยความเสียหายไม่เกิน 80% ของลูกหนี้แต่ละราย จากฉบับปัจจุบันชดเชยความเสียหาย 70% กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ 60% ที่มีวงเงินเดิมเกิน 50 ล้านบาท

6. สถาบันการเงินชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยแก่ ธปท. ภายใน 5 ปี จากฉบับปัจจุบันสถาบันการเงินชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยแก่ ธปท. ภายใน 2 ปี

ครับ ผมเองอยู่ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน ก็หวังว่าแบงค์ชาติจะขยับตัวได้เร็วมากกว่านี้ ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มันพลิกแพลงและพิสดารไปกว่าทฤษฎีที่พวกแบงค์ชาติเคยเรียนมา

Antonio Attorney ที่ปรึกษาการเงิน สินเชื่อธุรกิจ แก้หนี้ ให้กับธุรกิจ SME เราหวังว่า หากคุณมีปัญหากับสถาบันการเงิน ด้านหนี้สิน ติดปัญหาเจรจาแก้ไขหนี้กับธนาคาร ไม่จบเสียที ให้เราช่วยแก้ปัญหา ไปกับคุณนะครับ เพื่อนๆ คงได้สินเชื่อเงินกู้ Soft Loan กัน ทุกคนนะครับ

แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

แก้หนี้