วงจรของ “หนี้” ตั้งแต่เริ่มจนจบ รู้ไว้จะได้รอด

วงจรหนี้ ที่ลูกหนี้ต้องเรียนรู้

อสังหาฯ ไม่ฟื้น ลด ค่าโอน 2% ค่าจดจำนอง 1% ไม่เร้าใจ กระตุ้น กำลังซื้อไม่ได้ เงินหมุนแค่กลุ่มเล็กๆ

มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ กระตุ้นแต่ไม่ตรงจุด