รับแลกเช็ค กู้เงินด่วน สำหรับธุรกิจ SME ไม่ต้องมีหลักประกัน

เรา Antonio เข้าใจคุณ สำหรับธุรกิจ SME ที่ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียนชั่วขณะ ต้องการใช้เงินด่วน แต่ไม่มีหลักประกัน อนุมัติง่าย เร็ว

ติดต่อเรา 092 278 5051 หรือ LineID @antonio

ให้เราช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณให้รอด เพียงคุณมีบัญชีกระแสรายวัน เช็คของคุณ สามารถแปลง กระดาษเช็ค ให้เป็นวงเงินกู้ให้กับคุณได้ เรารับแลกเช็ค ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า เจ้าหนี้รายอื่นๆ ทั่วไปในตลาดเงินกู้ในขณะนี้

รับแลกเช็ค เงินด่วน ช่วยธุรกิจคุณ

ปัญหาสำหรับธุรกิจ sme ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ และต้องการเงินทุนหมุนเวียน ปัญหาหลักๆ คือ ขาดหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ หรือแม้กระทั่งธุรกิจ ที่เปิดกิจการมาแล้วพอสมควร บางครั้งหลักประกัน ก็ติดภาระจำนอง หรือค้ำประกันหนี้กับสถาบันการเงิน ทำให้ขาดคุณสมบัติ ที่จะขอกู้เพิ่มได้ ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณ ถ้าคุณมาหาเรา

เราเข้าใจในปัญหานี้ ของธุรกิจ sme เราจึงมี สินเชื่อ รับแลกเช็ค เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ sme ให้กู้แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน คุณมีแค่เพียงเช็ค 1 ฉบับ ก็สามารถขอสินเชื่อกับเราได้

กู้เงินไม่ได้ ไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติ เงื่อนไขในการขอกู้

1. สำหรับธุรกิจ sme ที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือ สำหรับธุรกิจ sme ที่เปิดในนามบุคคลธรรมดา

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือเอกสารอ้างอิงว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการ

3. รูปถ่ายกิจการ และส่งโลเกชั่นกิจการ ผ่าน Google map

4. statement การเดินบัญชีของธนาคาร อย่างน้อย 6 เดือน

5. มีสถานที่ประกอบกิจการแน่นอนชัดเจน

เพียงแค่นี้คุณก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ แบบง่ายดายและรวดเร็ว

รับแลกเช็ค

อัตราดอกเบี้ยการ รับแลกเช็ค แพงไหม

สำหรับวงเงินสินเชื่อที่เราปล่อยกู้ให้กับเจ้าของธุรกิจ sme เรายืนยันว่า เรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ ให้อยู่รอด และสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ อัตราดอกเบี้ยที่เราคิดกับลูกค้า ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยรายวันแบบมหาโหด ลองโทรเข้ามาคุยกับเราก่อนครับ ติดต่อ 092-278-5051 หรือ LineID @antonio

Leave a Reply