คนไทย 98% ของทั้งประเทศ มีเงินฝากไม่ถึง 1 ล้านบาท

ตกลงคนไทย มีเงินหรือไม่มีเงิน

เงินฝากพุ่ง 14.89 ล้านล้านบาท หลังจากที่ผ่านมา กว่าครึ่งปีที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA ปรับลดวงเงินคุ้มครองจาก 5 ล้านบาท เหลือ 1 ล้านบาทต่อบัญชีต่อสถาบันการเงิน ซึ่งมีผลบังคับไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551

2% คนส่วนน้อยของคนไทย ที่มีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท

ขณะที่ผู้มีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาทก็มีสัดส่วนไม่เกิน 2% ของผู้ฝากเงินทั้งหมด ซึ่งกลุ่มนี้มีการบริหารจัดการเงินฝากของตัวเองในการเลือกหาผลตอบแทนที่สูง โดยลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆอยู่แล้ว แต่ต้องยอมรับว่า ผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาทมีสัดส่วน 98% แต่อัตราการเติบโตของเงินฝากทั้งสองกลุ่มใกล้เคียงกัน แสดงว่าคนไทยมีเงินออมเพิ่มขึ้น

เงินฝากในระบบเพิ่มขึ้น แม้จะมีวิกฤตโควิด

ข้อมูลเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ พบว่า ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ยอดเงินฝากอยู่ที่ 14.89 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.68 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนที่จะมีวิกฤตโควิดด้วยซ้ำ กลับมีเงินฝากในระบบเพิ่มมากขึ้น

ในรอบปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง จากข้อมูลเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ที่ยอดเงินฝากรวมเติบโตราว 3%เศษ จากปกติแต่ละปีที่เงินฝากจะเติบโต 3-6% ซึ่งการปรับลดวงเงินคุ้มครองอาจมีผลต่อการย้ายเงินจากธนาคารพาณิชย์ของเอกชนไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ) หรืออาจมีการแตกบัญชีบ้าง

จากข้อมูลนี้ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แนะแนวทางว่าควรกระจายความเสี่ยงที่หลากหลายด้วย

เนื่องจากเมื่อนำเงินไปฝากที่ธนาคารเพียงอย่างเดียว จะได้ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้การฝากเงินอาจจะมีผลตอบแทนจากดอกเบี้ยไม่ทันกับอัตราเงินเฟ้อในอีก 10 ปีข้างหน้า

ปัญหาเงินเฟ้อ ผลักดันให้ ผู้ออมเงิน จำเป็นจะต้องหาการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการฝากเงิน

ในปัจจุบันหลายคน มีทางเลือกในการนำเงินไปลงทุน ด้านต่างๆเยอะขึ้น เช่น การลงทุนในทองคำ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง โดยต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการลงทุนพอสมควร การจะเลือกออม หรือ ลงทุนโดยกระจายความเสี่ยง ไปในแต่ละประเภทอาจจะต้องดำเนินการ โดยพื้นฐานที่ชัดเจน เพราะหากเลือกฝากเงินไว้ทั้งหมด ค่าตอบแทนอาจจะน้อยเกินไป

ปัจจุบัน ยังต้องจับตามองเศรษฐกิจทั่วโลก และตอนนี้ มีภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา จนเกิดการพิจารณาจะปรับดอกเบี้ยขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ เป็นต้น ดังนั้นการพิจารณาการออม และดูการลงทุนหลายรูปแบบ ด้วยพื้นฐานความรู้ที่สามารถบริหารความเสี่ยงได้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเงินฝากอาจจะไม่ใช่ทางเลือกเดียวอีกต่อไป

ถ้าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ปรับตัวสูงขึ้น สู้กับเงินเฟ้อได้ เงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากอะไรก็ตามกับสถาบันการเงิน ก็ยังสามารถจะเรียกว่าเป็นการลงทุน หรือสินทรัพย์ ที่ปลอดภัยที่สุด ถ้าคุณมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

Leave a Reply