ลูกหนี้ อันดับแรกที่ต้องแก้ หนี้คุณครู

2565 ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน กางโรดแมพนำร่องแก้หนี้ครู

ข้อมูลล่าสุดจากของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ณ ไตรมาส 3/2564 ครัวเรือนไทยมีหนี้ทั้งสิ้น 14.34 ล้านล้านบาท และกลุ่มที่เป็นหนี้มากที่สุด คือวัยเริ่มทำงานอายุ 25-35 ปี ส่วนใหญ่เป็นหนี้จาก สินเชื่ออุปโภค บริโภค และหนี้บัตรเครดิต และหนี้เหล่านี้ ยังมีแนวโน้ม จะมีอัตราการเร่งตัวของหนี้ ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนๆ

อาชีพครู เป็นอาชีพที่มีหนี้เยอะที่สุดมากกว่าอาชีพอื่นๆ โดยครูและบุคคลาการทางการศึกษา 900,000 มีหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของครู คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู วงเงิน 8.9 แสนล้านบาท รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน วงเงิน 3.49 แสนล้านบาท

หากหาสาเหตุว่า ทำไม ครูถึงเป็นหนี้เยอะ พิจารณาจากข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จะพบว่า มีการอำนวยความสะดวกให้ครูกู้เงิน โดยมีรูปแบบให้เลือกกู้ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กู้แบบฉุกเฉิน มีหลักทรัพย์หรือไม่มีหลักทรัพย์ ใช้เพียงการค้ำประกันกันไปมา ค้ำไขว้ หรืออาจจะกู้แทนคนอื่นโดยใช้อาชีพครูเป็นหลักค้ำประกัน รวมไปถึงสามารถหักเงินผ่อนชำระหนี้ผ่านเงินเดือนได้ ถือว่าสะดวกมากหากเปรียบเทียบกับข้าราชการอื่น

อาชีพครู เป็นอาชีพที่มีหนี้เยอะที่สุดมากกว่าอาชีพอื่นๆ โดยครูและบุคคลาการทางการศึกษา 900,000 มีหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท

เบื้องต้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางแผนการแก้ปัญหาหนี้ให้ครู โดยจะดำเนินแผน 3 แผน ดังนี้ คือ

1. โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครู โดยให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เน้นปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครูก่อนเกษียณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยกเลิกการฟ้องคดี รวมหนี้จากทุกสถาบันการเงินมาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีดอกเบี้ยต่ำ  จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อควบคุมยอดหนี้ ไม่ให้สูงเกินความสามารถที่จะชำระ

2. ต้องมีการเจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงิน และส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด สำหรับครูรายที่ถูกฟ้องแล้ว และแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ค้ำประกัน

3. จัดอบรมพัฒนาครู และบุคคลาการ ให้ความรู้เรื่องการวางแผนและการสร้างวินัยทางการเงิน สร้างการออม โดยมีเป้าหมาย 1 แสนคนต่อปี

“หนี้” ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ เป็นปัญหาที่เกิดจากนโยบายหลักของรัฐ ตลอดไปจนถึงเศรษฐกิจระดับปากท้องของประชาชนทุกระดับ เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากวินัยทางด้านการเงินรายบุคคล ที่ต้องรู้จักสร้างวินัย และปรับค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับหนี้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องยากและใช้เวลาแต่เชื่อว่าจะสามารถทำได้เราขอเป็นกำลังใจให้ คุณครู แก้หนี้ได้สำเร็จนะครับ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

Leave a Reply