FinTech แผลงฤทธิ์ ปล่อยกู้ P2P หนี้เสียบาน

กู้เงินแบบ P2P หนี้เสียบานเลยครับ

แบงค์ไม่ปล่อยกู้ ก็ไม่สน ฟินเทค FinTech อาละวาด ปล่อยกู้กันเองแบบ P2P ไม่พึ่งธนาคาร สำหรับสินเชื่อธุรกิจ SME

ตอนนี้กลุ่ม Start Up ด้านการเงินที่เราเรียกกันว่า ฟินเท … อ่านเพิ่มเติม แบงค์ไม่ปล่อยกู้ ก็ไม่สน ฟินเทค FinTech อาละวาด ปล่อยกู้กันเองแบบ P2P ไม่พึ่งธนาคาร สำหรับสินเชื่อธุรกิจ SME