ครูกู้บ้านผ่าน เพราะมีเงินออม ธนาคารให้กู้เกือบ 100%

อาชีพครู กู้ซื้อบ้านผ่าน ได้วงเงินจากธนาคารเกือบ 100%