เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จะตกงาน ธนาคารจะใช้ AI อนุมัติสินเชื่อธุรกิจ SME

ธุรกิจ sme กับการวิเคราะห์สินเชื่อ