ยุติธรรมไหม กับผู้ค้ำประกันหนี้ คนกู้ไม่จ่ายหนี้ คนค้ำซวย โดนยึดบ้านขายทอดตลาด

คนค้ำประกันหนี้ ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง เมื่อเป็นหนี้เสีย