ถ้าราคาประเมินบ้านที่เราซื้อ ธนาคารประเมินต่ำกว่าราคาที่ตกลงซื้อขาย ควรทำอย่างไร

https://youtu.be/KzWGcHJ56-s การยื่นกู้บ้าน ขอสินเชื่อกับธนาคาร หลักประกัน ก็เป็นส่วนสำคัญ เพราะธนาคารคงไม่ให้กู้เกินราคาหลักประกัน และการซื้อบ้านก็เช่นกัน หากราคาประเมินหลักประกันของธนาคาร ต่ำกว่าราคาที่เราซื้อขายจริงกับผู้ขาย เท่ากับว่าเราตกลงซื้อขายบ้านในราคาที่แพงกว่าราคาตลาด และเราควรทำอย่างไรต่อไป คลิปนี้อาจจะมีคำตอบให้กับคุณ สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ