ถ้าราคาประเมินบ้านที่เราซื้อ ธนาคารประเมินต่ำกว่าราคาที่ตกลงซื้อขาย ควรทำอย่างไร

https://youtu.be/KzWGcHJ56-s การยื่นกู้บ้าน ขอสินเชื่อก … อ่านเพิ่มเติม ถ้าราคาประเมินบ้านที่เราซื้อ ธนาคารประเมินต่ำกว่าราคาที่ตกลงซื้อขาย ควรทำอย่างไร