เก็บภาษีที่ดินฯ เต็ม 100% อาจสร้างความเดือนร้อนให้คนไทย ยิ่งซ้ำเติมวิกฤตเข้าไปอีก

ภาษีที่ดินฯ เก็บ 100% ประชาชนไม่เดือนร้อนหรอกครับ คนซวยคือผู้ประกอบการ

ภูเก็ต กู้อะไรก็ไม่ผ่าน จากสวยกลายเป็นศพ

ธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวภูเก็ต จะรอดไหม?

ทริปสำรวจภูเก็ต ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม อสังหาฯ จะยืนระยะได้นานแค่ไหน กับปัญหาหนี้!!!

ปัญหาหนี้ของโรงแรมภูเก็ต