SCB ไทยพาณิชย์ ธนาคารของนักสู้ รวดเร็ว หนักแน่น รุนแรง

ธนาคารไทยพาณิชย์ กับคุณลักษณะของเจ้าหนี้ ที่ลูกหนี้ควรรู้

ขับรถไปเจรจาหนี้โคราช ไป 4 คน กะรุมเจ้าหนี้ สุดท้ายผลดีกว่าที่คาด

ทีมที่ปรึกษาด้านการเงินจาก Antonio Attorney

เมื่อธุรกิจ SME ไปไม่ไหว การเข้าฟื้นฟูกิจการของบริษัทและ SME ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย

แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเงินนั้น โดยทั่วไปก็ได้แก่ การหาแหล่งสินเชื่อหรือเงินทุนใหม่เพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในกิจการ ตลอดจนการเจรจาประนอมหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แบบที่ไม่เสียเปรียบธนาคาร

การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ แก้ไข ประนอมหนี้ ให้ไม่เสียเปรียบธนาคารเจ้าหนี้

อาชีพของผม ที่ปรึกษาการเงิน งานเจรจาหนี้ให้กับลูกหนี้จอมดื้อรั้น ที่ตึกทำงานเก่า All Seasons Place ไม่ง่ายเลย

อาชีพที่ปรึกษาการเงิน เราช่วยลูกหนี้ ให้จบเงื่อนไขที่ดีได้ครับ แต่บางครั้งลูกหนี้ ต้องเข้าใจด้วยว่า คุณต่อรอง และได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดได้ ในข้อจำกัดที่มีเท่านั้น