อาชีพอะไรบ้างที่กู้เงินธนาคารยาก กู้บ้าน ธนาคารไม่ค่อยอนุมัติ

ธนาคารให้กู้ยาก กับอาชีพเหล่านี้ มีอาชีพอะไรบ้าง

ขอสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ปัญหากู้ไม่ผ่าน อาจจะเพราะเซลล์ขายบ้าน รีบเกินไป

https://youtu.be/RShGsmCcuj4 ปัญหาของเซลล์โครงการบ้านให … อ่านเพิ่มเติม ขอสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ปัญหากู้ไม่ผ่าน อาจจะเพราะเซลล์ขายบ้าน รีบเกินไป