กู้บ้านหลังที่สอง ที่สาม แบงค์ชาติไม่ค่อยชอบนะครับ

ธปท. ไม่ปลื้ม ให้กู้บ้าน สองหลัง สามหลังนะครับ