คลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 หนี้ Non-Bank เข้าร่วมได้ครับ ลูกหนี้ทั้งหลาย เตรียมตัวกันเลย

โครงการคลินิกแก้หนี้ ออกมาช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน มาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วครับ ขับเคลื่อนการทำงาน แก้ไขหนี้ ด้วย ทีมงานของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด ซึ่งขณะนี้ ขับเคลื่อนมาถึงระยะที่ 2 แล้วครับ ระยะนี้ เป็นระยะที่จะสามารถรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ ของลูกหนี้ ที่เป็นหนี้กับ Non Bank ได้แล้ว ซึ่งมีข้อมูลว่า ลูกหนี้ สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือ สินเชื่อบุคคล ส่วนใหญ่กว่า 70% เป็นหนี้ Non Bank และจะมีบริษัท อะไรบ้าง ที่เข้าร่วม ดังนี้ ครับ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากัดบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากัดบริษัท … Continue reading คลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 หนี้ Non-Bank เข้าร่วมได้ครับ ลูกหนี้ทั้งหลาย เตรียมตัวกันเลย