รีไฟแนนซ์บ้าน กับ รีเทนชั่นดอกเบี้ยบ้าน ต่างกันยังไง

รีไฟแนนซ์บ้าน กับ การรีเทนชั่นดอกเบี้ย ธนาคารมีหลักการอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไรบ้าง