มาตรฐานบัญชี IFRS9 อาจจะทำให้ ธนาคารเร่งขายหนี้ เพราะต้นทุนเพิ่ม

https://youtu.be/AMKkwspL6DU เนื่องจาก ปี 2562 มาต … อ่านเพิ่มเติม มาตรฐานบัญชี IFRS9 อาจจะทำให้ ธนาคารเร่งขายหนี้ เพราะต้นทุนเพิ่ม