มาตรฐานบัญชี IFRS9 อาจจะทำให้ ธนาคารเร่งขายหนี้ เพราะต้นทุนเพิ่ม

https://youtu.be/AMKkwspL6DU เนื่องจาก ปี 2562 มาตรฐานบัญชี IFRS9 ที่ธนาคาร หรือ บริษัท ขนาดใหญ่ จะต้องมีการทำบัญชี ให้ได้ตามมาตรฐานนี้ ในส่วนของระบบธนาคาร หากจะต้องมีการบันทึกบัญชีตามระบบนี้ ธนาคารจะต้องมีต้นทุนเพิ่มอย่างน้อย 30% ฉะนั้น ลูกหนี้ที่มีแนวโน้มว่า จะเป็น NPL ธนาคารจะต้องรีบขายหนี้ ต่างๆ เหล่านี้ออกมา เตรียมรับมือกันไว้ดีๆ ครับ หาข้อมูลเพิ่มเติม YouTube สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ