การลงทุนหุ้นแบบ Dollar Cost Average กลยุทธ์ที่ผมเพิ่งบรรลุ เมื่อขาดทุนไปจนเกือบหมดตัว

ผมเพิ่งรู้ การลงทุนแบบดอลล่าร์ คอสต์ คือการลงทุนที่ดีที่สุดจริงๆ