Bam บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ เข้าสู่ Red Ocean เพราะ ต้นทุนแพง หรือ รายได้หด

เมื่อ BAM กำไรหด

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ขายหนี้ ลูกหนี้กู้บ้าน ถูกโอนหนี้ไปเจ้าหนี้รายใหม่

https://youtu.be/SHFtpCeUTUU ธอส. ขายหนี้ให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM ขายหนี้เสีย สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน เพื่อลดสัดส่วนหนี้เสียของตัวเอง ใครเป็นลูกหนี้ ธอส. จ่ายกันดีๆ นะครับ ระวังโดนขายหนี้ครับ ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ YouTube สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ