การไกล่เกลี่ยหนี้ มีอยู่จริง? ความหวังลมๆแล้งๆของลูกหนี้

การไกล่เกลี่ยหนี้ ทำได้จริงไหม