198 โรงแรม พักชำระหนี้ หลบเข้าโกดังเก็บหนี้ มูลหนี้กว่า 30,000 ล้าน

พักชำระหนี้ ด้วยโกดังเก็บหนี้

หนี้เสีย NPL ประเทศไทย มีทางออกแล้ว “สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้”

พักทรัพย์พักนหนี้ ทางรอดของลูกหนี้ประเทศไทย

“จำศีลหนี้ ” หยุดพักชำระหนี้ ฝ่าวิกฤตให้รอดก่อน

แช่แข็งหนี้ พักหนี้ยาว ลูกหนี้รอด เจ้าหนี้ยิ่งรอด