SCB ไทยพาณิชย์ ธนาคารของนักสู้ รวดเร็ว หนักแน่น รุนแรง

ธนาคารไทยพาณิชย์ กับคุณลักษณะของเจ้าหนี้ ที่ลูกหนี้ควรรู้

ทำไม การบินไทยต้องยื่นฟื้นฟูกิจการ ทั้งศาลไทย และศาลสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการและข้อแตกต่างระหว่างศาลไทยกับศาลอเมริกา

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการ คาดหากเจ้าหนี้รับแผน บริษัทรอด เพราะมีธนาคารเตรียมปล่อยเงินกู้เพิ่ม เพื่อทำโครงการให้จบ

การยื่นฟื้นฟูกิจการ

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แบบที่ไม่เสียเปรียบธนาคาร

การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ แก้ไข ประนอมหนี้ ให้ไม่เสียเปรียบธนาคารเจ้าหนี้

อาชีพของผม ที่ปรึกษาการเงิน งานเจรจาหนี้ให้กับลูกหนี้จอมดื้อรั้น ที่ตึกทำงานเก่า All Seasons Place ไม่ง่ายเลย

อาชีพที่ปรึกษาการเงิน เราช่วยลูกหนี้ ให้จบเงื่อนไขที่ดีได้ครับ แต่บางครั้งลูกหนี้ ต้องเข้าใจด้วยว่า คุณต่อรอง และได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดได้ ในข้อจำกัดที่มีเท่านั้น