6 สาเหตุ กิจการจะไปไม่รอด ก่อนจะถึงปีที่ 7

6ข้อต้องระวังธุรกิจปิดกิจการ