2 ความเสี่ยง พอกหนี้ครัวเรือนไทย

หนี้ครัวเรือน เริ่มถดถอย การปล่อยสินเชื่อ ชะลอตัว หันซบหนี้นอกระบบแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 3 ปี 2021 อยู่ที่ 14.3 ล้านล้านบาท ขยายตัวอยู่ที่ 4.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัว แบบชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นมาจากสถานการณ์โควิด19 ที่รุนแรงและมีมาตราการล็อคดาวน์ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดที่มาของการเจริญเติบโตของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ พบว่า การเติบโตของยอดคงค้างสินเชื่ออุปโภคบริโภคมีการชะลอตัวลงในทุกประเภทผลิตภัณฑ์หลัก ทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ ส่วนบุคคล และบัตรเครดิต

อย่างไรก็ตาม สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล แม้จะมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ยังถือว่าเติบโตได้ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงการกู้ยืม เพื่อมาใช้จ่ายทดแทนสภาพคล่องที่หายไปเนื่องจากรายได้ลดลง แต่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังเป็นพิเศษในการปล่อยกู้ และได้ปรับมาตราฐานการปล่อยสินเชื่อ ให้เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนหนึ่งกู้สินเชื่อไม่ผ่าน จึงต้องหันไปพึ่งมาหนี้นอกระบบ

หนี้นอกระบบ ขยับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

หนี้นอกระบบของครัวเรือน รวมในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 อยู่สูงถึง 8.5 หมื่นล้านบาท โดยสูงกว่าก่อนช่วงโควิด19 ในปี2019 ถึง 78% โดยสัดส่วนของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลกระทบของโควิด19 กระทบกับผู้ที่มีรายได้น้อยมากกว่า เช่น พ่อค้าแม่ค้า อาชีพกลางคืน กลุ่มคนหาเช้ากินค่ำ รวมไปถึงมาตราฐานของการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น

มีรายได้ รีบเคลียร์หนี้นอกระบบก่อน สุดท้ายเศรษฐกิจฝืดเคือง เพราะคนไม่จับจ่ายใช้สอย

เมื่อหนี้ครัวเรือนทั้งในระบบ และนอกระบบเยอะขึ้น อาจจะเป็นปัญหาทำให้รายได้ไม่พอจ่ายหนี้สิน หรืออาจจะทำให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคตามปกติ ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อไม่ให้ฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

โควิด โอมิครอน ต้นตอ หนี้ครัวเรือนขยับ

อีกปัจจัยที่ทำให้หนี้ครัวเรือนอาจกลับมาสูงขึ้นได้อีก คือการแพร่ระบาดของโควิด19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดในต้นปี2022 แม้เบื้องต้นมีข้อมูลว่า อาจจะรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วน นำไปสู่การชะลอตัวการดำเนินกิจกรรมทางเศษฐกิจ รวมไปถึงการออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จะกระทบเศรษฐกิจหลายส่วน เช่น การท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผับ บาร์ การจัดงานต่างๆ เป็นต้น ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจจะล่าช้าออกไป เนื่องจากความไม่แน่นอนว่า โอมิครอน จะระบาดรุนแรงและควบคุมการระบาดได้เมื่อไหร่

ปัญหาหนี้นอกระบบ และ การระบาดของโควิด19 สายพันธุ์โอมิครอน ถือว่าเป็นปัญหาที่เสี่ยงทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ต้องเร่งหามาตรการช่วยเหลือและแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การเพิ่มทักษะการทำงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แรงงาน และออกมาตราการเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ช่วยจัดการปัญหาหนี้โดยจะต้องให้เวลาช่วยเหลือที่ยาวนานเพียงพอ จนกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาอยู่ในช่วงเติบโตขึ้น ไม่เช่นนั้นปัญหานี้ อาจจะทำให้ฉุดรั้งเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวช้ากว่าเดิมได้


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

ตัวการ ที่ฉุด รั้ง เศรษฐกิจ คือ หนี้ครัวเรือนที่ทุกคนร่วมกันสร้าง

หนี้ครัวเรือนฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ก่อตัวสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้ ประกอบกับวิกฤตโควิด19 ที่เข้ามาซ้ำเติม โดยปี 2563-2564 รายได้ครัวเรือนหายไปมาก และจำเป็นต้องกู้ยืมเพื่อรักษาระดับการบริโภค สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ โดยเฉลี่ยจึงปรับตัวขึ้นเร็วเกินระดับ 30% ซึ่งถือว่าหากเกินระดับนี้ การก่อหนี้จะเปลี่ยนบทบาทจากการกระตุ้น เป็นการฉุดรั้งการบริโภคของครัวเรือนทันที ซึ่งแนวโน้มในอนาคตรายครัวเรือน อาจจะปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว แต่ด้วยหนี้ครัวเรือนสูง ทำให้รายได้ที่มี ต้องนำไปจ่ายหนี้ก่อน ก็ยังถือว่าเป็นการฉุดรั้งเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่

นอกจากการบริโภคในครัวเรือนจะลดแล้ว ยังส่งผลถึงการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งหากมีการผิดนัดชำระหนี้ในวงกว้างมากขึ้น ระบบการเงินเสียหายจนไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ถือว่าส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเช่นกัน

หากจะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งแบ่งแนวทางการแก้ไขได้ 3 เรื่องดังนี้

1.เพิ่มรายได้ของครัวเรือน หากครัวเรือนยังมีรายได้ไม่เพียงพอ ก็ยังจำเป็นต้องสร้างหนี้ใหม่ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นความท้าทายของภาครัฐและเอกชน ที่ต้องช่วยประคับประครองแรงงาน เช่น ทำอย่างไรให้แรงงานเก่งขึ้น หรือทำงานตามทักษะของแรงงานเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ด้วยหนี้ครัวเรือนสูง ทำให้รายได้ที่มี ต้องนำไปจ่ายหนี้ก่อน ก็ยังถือว่าเป็นการฉุดรั้งเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่

2.ปลดหนี้เดิม ในช่วงที่ผ่านมา มีหลายโครงการ หรือนโยบายที่ออกมาช่วยลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ คลินิกแก้หนี้ หรือ การเดินหน้าช่วยเหลือหนี้ข้าราชการครู ซึ่งจะต้องทำอย่างจริงจัง และเห็นใจลูกหนี้ เพื่อรอให้ลูกหนี้กลับมามีประสิทธิภาพในการจ่ายหนี้อีกครั้ง

3.สร้างความตระหนักรู้ทางการเงินให้กับครัวเรือน เพื่อไม่ให้เกิดการก่อหนี้ที่สูงเกินตัว ต้องรู้จักการออมและการลงทุนวางแผนและบริหารความเสี่ยง และสถาบันการเงินต้องไม่ออกผลิตภัณฑ์ที่สุ่มเสี่ยงให้ประชาชนติดกับดักหนี้

ปัญหาหนี้ครัวเรือน ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สามารถฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ หากไม่ได้รับการแก้ไข ภาครัฐกำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือน นับเป็นการมองเห็นปัญหา และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดการปัญหาที่สั่งสมมานานอย่างจริงจัง เพื่อการช่วยทำให้เศรษฐกกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ถ้าประชาชนคนไทยทุกคนที่เป็นหนี้ ถึงแม้ว่าจะยังลดหนี้ไม่ได้ แต่ก็แค่พร้อมมใจกันรักษาสถานะลูกหนี้ที่ดีกันอยู่ และพยายามลดภาระหนี้ของแต่ละคนลง ผมเชื่อว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทย น่าจะมีอาการที่ดีขึ้น


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

หนี้ครัวเรือนพุ่ง เหตุจาก ปล่อยกู้ง่าย ให้กู้เยอะ ไม่เช็คเครดิตบูโร เจ้าหนี้รายนี้คือที่ไหน

ปัญหาหนี้ครัวเรือน ที่เป็นปัญหาเรื้อรัง สร้างหนี้เสีย NPL ให้เกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงิน มีเจ้าหนี้บางกลุ่มที่ เป็นตัวเริ่มของปัญหาหนี้ครั้งนี้ คือ ??


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

หนี้ครัวเรือน ปัญหาของทุกประเทศ เปรียบเทียบคุณภาพของลูกหนี้ไทย กับ ลูกหนี้ระดับโลก

ปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทย อาจจะแย่กว่าประเทศอื่น เพราะโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้คนไทย มีคุณภาพสินเชื่อที่แย่กว่า ลูกหนี้ต่างประเทศ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

หนี้ประเทศก็เยอะ หนี้ประชาชนก็มาก ใครจะไปก่อนกัน

หนี้สาธารณะ และหนี้ครัวเรือน สร้างปัญหาให้กับประเทศไทย และประชาชนคนไทย หลายคนกังวลว่า หากหนี้ทั้ง 2 นี้ มันยังคงอยู่ในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ เราคนไทยจะทำอย่างไร แล้วจะเกิดอะไรขึ้น กับประเทศไทย และคนไทยบ้าง

ตอนนี้ หนี้สาธารณะต่อ GDP เท่ากับ 58.88% ซึ่งกรอบวินัยการคลังตั้งเพดานไว้ที่ 60% ใกล้จะชนกรอบเพดานแล้วครับ ส่วนหนี้ครัวเรือน ตอนนี้อยู่ที่ 90.5% ต่อ GDP สูงที่สุดในรอบ 18 ปี

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าหนี้ 2 ตัวนี้ มันยังขยับพุ่งไม่หยุด แต่ผมจะให้ข้อสังเกตไว้อย่างนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือน หรือหนี้สาธารณะ ตัวเลขอ้างอิงเอามาเทียบกับ GDP ทั้ง 2 ตัว เท่ากับว่า GDP เป็นตัวหาร ถ้า GDP น้อยหรือติดลบหนี้ทั้งสองก็จะมีสัดส่วนมากขึ้น แต่ถ้า GDP + เยอะสัดส่วนหนี้ทั้ง 2 มันก็จะลดลง ฉะนั้นถ้าหนี้ไม่ลด แต่ GDP เพิ่ม หนี้สาธารณะ และหนี้ครัวเรือน มันก็จะลดลงเองครับ

หนี้สาธารณะ คือหนี้อะไร และมีหนี้อะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบของหนี้สาธารณะ

“หนี้สาธารณะ” หมายถึง “การกู้ยืมเงินของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงจําเป็นต้องกู้เงินมาใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนา แต่เดิมเรามักมีความรู้สึกเกี่ยวกับการก่อหนี้ยืมสินไปในทางที่ไม่ดี ครัวเรือนใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวแสดงว่าฐานะการเงินไม่ดี สังคมอาจไม่ยอมรับนับถือประเทศใดมีหนี้สินอยู่มากแสดงว่าฐานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคงและอาจจะล้มละลายได้ ปัจจุบันแนวความคิดเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนไป ผู้ที่ดําเนินธุรกิจเพียงเท่าที่มีทุนธุรกิจอาจไม่เจริญก้าวหน้า แต่ถ้ากู้เงินธนาคารมาลงทุนขยายกิจการตามโครงการอย่างรอบคอบแล้ว กิจการก็อาจจะเจริญก้าวหน้าจนสามารถชําระหนี้คืนและขยายกิจการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ประเทศชาติก็ทํานองเดียวกัน รัฐบาลอาจมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงิน เพื่อพัฒนาประเทศลงทุนสร้างถนนหนทางไฟฟ้า ประปา และพลังงานต่าง ๆ

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนขยายการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ทําให้ประชาชนมีงานทํา มีรายได้สูงขึ้นเมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาล ก็จะสามารถเก็บภาษีเงินได้จากประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อชําระหนี้คืน รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั้งที่พัฒนาแล้ว และกําลังพัฒนาต่างก็มีหนี้สาธารณะอยู่เป็นจํานวนไม่น้อย หนี้สาธารณะนี้เราจะมองได้ทั้ง 2 ด้าน คือ เมื่อรัฐบาลยืมเงินเข้ามาก็จัดเป็นรายรับของรัฐบาลทางหนึ่ง และเมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระรัฐบาลก็ต้องตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อชําระหนี้การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลจึงมีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ “

หนี้สาธารณะ ประกอบด้วยหนี้ อะไรบ้าง
1. หนี้รัฐบาล คิดเป็น 87.94%
2. หนี้รัฐวิสหกิจ 8.75%
3. หนี้ค้ำประกันให้รัฐวิสหกิจ 3.23%
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.08%

ที่ผ่านมา ประเทศไทยตั้งแต่กู้หนี้มา จ่ายหนี้ตรงตลอด ประเทศไทยเป็นลูกหนี้ที่ดี หนี้ต่างประเทศไม่เคยผิดนัดชำระ หนี้ในประเทศก็ไม่เคยผิดนัดชำระ รวมทั้งหนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลดูแลอยู่ก็ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ แล้วส่วนใหญ่เพื่อนๆจะได้ยินคำถามหลายคำถาม เวลาอภิปรายเรื่องงบประมาณนะครับพวก สส. นักการเมืองมักจะพูดบ่อยๆว่า การที่ประเทศเราไปกู้หนี้มาก็จะเป็นภาระให้กับประชาชนต้องจ่ายหนี้ในอนาคต

เรื่องนี้มีคำตอบว่าแบบนี้ล่ะครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเองไม่ใช่รัฐบาล นะครับ แต่จะให้ข้อมูลเป็นกลางๆแบบนี้นะครับ เขาบอกว่าภาระหนี้เนี่ยไม่ได้เป็นภาระของประชาชนโดยตรง หนี้สาธารณะ คือหนี้ที่รัฐบาลจะต้องบริหารจัดการดูแลสิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

หนี้สาธารณะก็คือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รัฐบาลลงทุนนะครับ เช่น ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมต่างๆนะครับ ถนนหนทาง น้ำ ไฟ นะครับ สิ่งเหล่านี้รัฐต้องเอาเงินไปลงทุนประชาชนก็จะได้ประโยชน์ แต่สิ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ทางอ้อมอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ใช้บริการต่างๆ

คำถามว่ารัฐบาลเอาเงินที่ไหนมาชำระหนี้สาธารณะ คำตอบก็คือ เงินภาษีจากพี่น้องประชาชนนั่นแหละ แต่ว่ารัฐบาลเขาก็จะบอกว่าเขาก็พยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างนะครับ ให้พี่น้องประชาชน ได้ใช้ได้อยู่ได้กินได้ทำธุรกิจ สุดท้ายนะครับ ก็จะต้องเสียภาษีเพื่อมาจ่ายภาษีให้กับรัฐ รัฐก็จะนำภาษีเหล่านั้นไปใช้หนี้สาธารณะมันก็จะหมุนเวียนวนลูปเป็นแบบนี้ หลายคนก็จะบอกว่าถ้าเกิดกู้เงินมาเพื่อพัฒนาประเทศอันนี้ยอมรับได้แต่ถ้ากู้เงินมาเพื่อโกงกิน อันนี้ประชาชนยอมรับไม่ได้ รวมถึงผมเองด้วย เพราะเราเสียดายภาษีที่เราต้องเสีย

วันนี้มีคำถามว่าตอนนี้นะครับหนี้สาธารณะเกือบ 60% เกือบถึงกรอบวินัยการคลังที่วางกรอบเอาไว้ อันนี้เป็นกฎหมายนะครับ ถ้าเกิดจะต้องกู้หนี้เพื่อเกินกรอบวินัยการคลังที่ 60% ผมเข้าใจเองนะครับ ผมพยายามหาข้อมูลแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะต้องขออนุญาต ไม่แน่ใจต้องผ่านสภาหรือเปล่านะครับถึงจะขออนุญาตกู้ได้เกิน 60% ของ GDP ตามกรอบวินัยการคลัง

ที่นี่เรามาดูกันว่า หนี้สาธารณะของประเทศอื่นๆ เขาเป็นกันอย่างไรบ้าง ย้ำนะครับตอนนี้หนี้สาธารณะ ของไทยอยู่ที่ 58.8% ต่อ GDP นะครับ

1. ญี่ปุ่น 234.18%
2. เวเนซุเอลา 214.45%
3. ซูดาน 177.87%
4. กรีซ 174.15%
5. เลบานอน 157.81%
6. อิตาลี 133.43%
7. ประเทศเอริเทรีย 127.34%
8. ประเทศสาธารณรัฐกาบูเวร์ดี 125.29%
9. ประเทศโมซัมบิก 124.46%
10. โปรตุเกส 119.46%

จะเห็นได้ ใน 10 ประเทศนี้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์กันไปหมดแล้ว แต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่ 58.8% นะครับ

ที่นี้มาทำความรู้จัก หนี้ครัวเรือน บ้างครับ ต้องบอกก่อนนะครับ หนี้ครัวเรือน มีหนี้รวมกันหลายประเภทนะครับ แต่หนี้นอกระบบนี้ ไม่ได้อยู่ในหนี้ครัวเรือนนะครับ

ตอนนี้หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ 90.5% ต่อ GDP หนี้ครัวเรือนประกอบไปด้วยนะครับ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้บ้าน หนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อบ้านแลกเงิน และก็หนี้ประกอบอาชีพอื่นๆเป็นรายย่อย ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ คือ หนี้ครัวเรือน

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนทั้งหมด ตัวเลขนะครับ ปี 64 เดือนมิถุนายน

1. หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 45.3%เกือบครึ่ง
2. หนี้เช่าซื้อรถยนต์ 26.3%
3. หนี้บ้านหรือสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยแค่ 14.3%
4. หนี้อื่นๆ ส่วนที่เหลือ

สัดส่วนประเภทหนี้ของคนไทย มันผิดเพี้ยนครับ ประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่เนี่ย หนี้บ้านจะมีสัดส่วน เกือบครึ่ง แต่ของคนไทยนะครับ หนี้เกือบครึ่งกลายเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อบุคคล คือพูดง่ายๆคือมันเป็นหนี้ที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดพลวัตทางเศรษฐกิจเลยมันก็จะเป็นก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจบ้าง ก็คือจับจ่ายใช้สอย แต่ว่ามันเป็นหนี้เพื่อการบริโภคอุปโภคมากกว่า มันไม่ใช่หนี้ที่จีรังยั่งยืน แล้วมันไม่ได้เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจสักเท่าไหร่ แต่มันจะทำให้กลายเป็นมะเร็งร้ายและกลับมากัดกร่อนกัดกินลูกหนี้ซะมากกว่า

ผมพยายามหาข้อมูลหนี้ครัวเรือนต่างประเทศ เจออยู่ประเทศหนึ่งน่าสนใจ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่มีความสวยงามเงียบสงบน่าอยู่ จัดว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยประเทศนึงนะครับ เชื่อไหมครับว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีหนี้คคัวเรือน ต่อ GDP นะครับอยู่ที่นะครับ 133.6% คือทะลุร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยนะ แต่เขาบอกว่าหนี้ส่วนใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์0หนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับ 75-80% เนี่ยเป็นหนี้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยก็คือกู้ซื้อบ้านนั่นเอง และมูลค่าทรัพย์สินเมื่อเทียบกับหนี้ของประชาชนของสวิสเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินเกือบทุกคนนะครับ

แล้วก็มีข้อมูลมาฝากนะครับแต่ว่าที่เป็นข้อมูลเก่านะครับหนี้ครัวเรือน อันดับ 1 อันนี้ เฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและก็คือ ออสเตรเลียนะครับ รองลงมาก็คือเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ลองมาคือประเทศไทย แต่ผมไม่ขอพูดจำนวนตัวเลข เพราะว่ามันเป็นข้อมูลเก่าเมื่อประมาณปี 59-60 แต่ว่าสัดส่วนลำดับมันก็น่าจะประมาณอย่างนี้แหละนะครับว่าเกาหลีเป็นหนี้ครัวเรือน มากกว่าไทย

กล่าวโดยสรุป หนี้สาธารณะ และหนี้ครัวเรือน มันจะต้องไปด้วยกันเพราะว่าอะไร หนี้สาธารณะเนี่ยคนที่ใช้หนี้ก็คือรัฐบาลจะต้องเก็บเงินภาษีพี่น้องประชาชนเพื่อมาจ่ายหนี้สาธารณะ หนี้สาธารณะอย่างที่บอกนะครับว่าจะเป็นหนี้ที่เกิดจากการกู้เงินจากต่างประเทศหรือกู้เงินในประเทศเช่นออกพันธบัตรครับ รายได้ที่จะมาใช้หนี้ก็คือการเก็บภาษี รัฐบาลกู้เงินเพื่อใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อสร้างงาน สร้างสาธารณูปโภค ถนนหนทาง แล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศ จับจ่ายใช้สอยสร้างเศรษฐกิจ สร้างงาน สุดท้ายธุรกิจพี่น้องประชาชนมีกำไร มีรายได้ ก็ต้องเสียภาษี ภาษีก็จะย้อนกลับมาที่รัฐบาลรัฐบาลก็จะเอาเงินเสียภาษีนั้นไปชำระหนี้สาธารณะ มันจะวนลูปกันประมาณนี้

ส่วนหนี้ครัวเรือนพี่น้องประชาชนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับ เพราะว่าพี่น้องประชาชนเป็นหนี้อย่างที่บอก เป็นหนี้บัตรเครดิตกันซะมาก สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ leasing ผ่อนรถอันดับ 3 ทั้งหมดเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหนี้ที่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ้งซ่าน แล้วก็หนี้บัตรเครดิตทั้งหลาย ผมบอกเลย เป็นหนี้ที่สร้างความเสียหายให้กับคนกู้เองนั่นแหละเพราะว่า NPL หนี้เสีย ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดและเริ่มต้นจากหนี้บัตรเครดิต บอกเลยน่ากลัวมาก

ถ้ารัฐบาลเริ่มสร้างเศรษฐกิจให้ดีพี่น้องประชาชน เริ่มลืมตาอ้าปาก ขยับขยายในการทำธุรกิจได้ มีรายได้มีกำไร ถ้ายังเป็นหนี้อยู่ก็ต้องเอารายได้ หรือกำไรนั้นไปใช้หนี้ เอาไปใช้หนี้ไอ้เงินที่ต้องจับจ่ายใช้สอยมันก็แทบจะเหลือน้อย แทบจะไม่เหลือเลย อาจจะได้เต็มที่แค่กินอยู่ แทบจะทั้งหมดก็ต้องไปจ่ายหนี้จ่ายสิน คืนธนาคาร สุดท้ายนะครับ ถ้าภาวะหนี้สินครัวเรือน สูงมากๆเงินในระบบมันจะค่อยๆหดหายไปเรื่อยๆ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะครับ อันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์

สรุปแบบไม่สรุปนะครับ ที่ผมบอกผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ เอาเป็นว่าถ้าหนี้สาธารณะของประเทศไทยผมว่าไม่น่าห่วง จะหวงก็หนี้ครัวเรือนนี้แหละ หนี้ที่ห่วงคนไทยนี่แหละครับคือหนี้ครัวเรือน ภาระหนักอึ้งผมว่าต้องตกกับแบงค์ชาติหลังจบโควิดไปแล้ว หรือยังไม่จบกำลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติต้องลงมาช่วยดูนะครับ ช่วยให้ธนาคารหรือเจ้าหนี้ทั้งหลาย ลดหย่อนผ่อนปรนให้กับลูกหนี้บ้าง ลูกหนี้จะได้ขยับขยาย หายใจออกกันบ้าง

สุดท้ายก็เอาใจช่วยพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้