จะเป็นลูกหนี้ที่ดี มันช่างยากเย็นแสนเข็ญ

ลูกหนี้ดีไม่ได้อะไร สุดท้ายก็ตายอยู่ดี เป็นหนี้เสียไปเลยดีกว่า?