หัวใจหลักของสินเชื่อธุรกิจ ที่ธนาคารควรมีคือ การจัดสรรประเภทสินเชื่อเงินกู้ ให้เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า และให้เพียงพอ

สินเชื่อธุรกิจ หลักการสำคัญที่สุดคือการใช้วงเงินให้ถูกและเหมาะกับธุรกิจนั้นๆ