ความหวังลดหนี้เสีย NPL ที่แบงก์ชาติ ยังพยายามอยู่

แบงก์ชาติ สนับสนุนร่วมทุนเจ้าหนี้กับ AMC แก้ปัญหาหนี้เสีย