3 เดือนอันตราย ธุรกิจอสังหาฯ ถึงกำหนด จ่ายดอกเบี้ย ไถ่ถอนหุ้นกู้

ทำไมแบงค์ชาติต้องอุ้มบริษัทที่ออกหุ้นกู้ด้วย