ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรับใหม่เป็นเท่าไหร่ ใครได้ใครเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

'ภาษีมูลค่าเพิ่ม' อัปเดตปรับใหม่เป็นเท่าไหร่ ใครได้ใครเสีย ทำความเข้าใจ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" อัตราการเก็บอัปเดตล่าสุด ลดภาษีเหลือ 6.3% จริงหรือไม่ สรุปธุรกิจ ห้างร้าน ผู้ประกอบการ ต้องจัดการภาษี VAT อย่างไร? ​จากประกาศกฎหมายล่าสุด เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567 และจากประกาศกฎหมายลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" จะจัดเก็บอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 7 หรือ 7% อย่างที่เราท่านเข้าใจหรือไม่ หรือบางข้อมูลบอกว่าเมื่อก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 10% เลยทีเดียว ดังนั้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ทุกคนต้องเสียจากการซื้อสินค้าและบริการอยู่แล้ว ว่ามีความเป็นมาอย่างไร และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่กันแน่ ได้จากบทความต่อไปนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คืออะไร ? ภาษีมูลค่าเพิ่ม … Continue reading ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรับใหม่เป็นเท่าไหร่ ใครได้ใครเสีย

ลดค่าธรรมเนียมการโอน และจดจำนอง

ซื้อขายบ้าน จะมีการลดค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจำจำนอง