SME ไทย กับผลกระทบ ทั้งโอกาสและอุปสรรค เมื่อรถไฟความเร็วสูง จีน-ลาว เริ่มให้บริการ

โอกาสที่ประเทศไทยจะมีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งที่ผ่านมาก็เกือบจะทำสำเร็จ แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่มีรถไฟความเร็วสูง แต่เราก็น่าจะฉลาด และหาโอกาสได้ จากรถไฟความเร็วสูง จีน ลาว เริ่มเปิดให้บริการ

เส้นทางรถไฟฟ้าจีน – ลาว 1,035 กิโลเมตร เชื่อมคุนหมิงกับเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางราว 10 ชั่วโมง มูลค่าเกือบ 2 แสนล้านบาท เมื่อรถไฟฟ้าจีน-ลาว เข้าสู่แผ่นดินไทย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องร่วมกันศึกษาและบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ต่างๆ เพื่อปรับทิศทางของเศรษฐกิจรองรับเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ ซึ่งประเทศจีนมีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน ถือว่าเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยในอนาคต

รถไฟความเร็วสูงจาก จีน มา ลาว SME ไทยอาจจะได้ผลประโยชน์ทางอ้อม หรืออาจจะได้รับผลกระทบในแง่ลบ

ขบวนรถไฟความเร็วสูง เครื่องบินจากประเทศจีน มณฑลยูนาน ซึ่งมีประชากรและเศรษฐกิจมูลค่าสูง มณฑลยูนนาน มีประชากรราว 50 ล้านคน ขณะที่เมืองเอก คือ คุนหมิง และมีอีก 7 เมือง 8 เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย และมีมูลค่าเศรษฐกิจ( GDP) 510,777 ล้านหยวน โดยมณฑลยูนนานมีการส่งออก 17,600 ล้านหยวน นำเข้า 29,050 ล้านหยวน ซึ่งน่าจะเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยในอนาคต ซึ่งเป็นทั้งโอกาส และอุปสรรคของ SME ไทย

ปัจจัยบวก กับ SME ไทย

ปัจจัยเชิงบวก กับ SMEไทย การเดินทางที่สะดวกมากขึ้น และระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็วขึ้น ถือเป็นการลดต้นทุนขนส่ง ทำให้ได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกลง ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าตลาดใหม่ๆ ตามแนวสถานีรถไฟความเร็วสูง จำนวน 45 สถานีทั้งในจีน และลาว
และยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงดึงดูดผู้ที่ต้องการรับบริการทางการแพทย์และสุภาพที่ถือว่าเป็นเรื่องเด่นของประเทศไทย
และยังเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับจีนได้มากขึ้น นอกจากนี้ภาคการผลิต SME ไทยยังถือว่าเป็น supply chain ที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมของมณฑลยูนนานที่มีมูลค่าถึง 160,834 ล้านหยวน

ปัจจัยลบ กับ SME ไทย

ปัจจัยลบกับSMEไทย เนื่องจากจีน เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมือง มีความเสี่ยงที่จะเข้ามามีบทบาท แทรกแซงการค้าและการลงทุน ในประเทศต่างๆแทบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น และในประเทศลาวเองยังสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวรถไฟฟ้า เพื่อเอื้อประโยชน์ และดึงดูดนักลงทุนจากจีนให้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ปัญหาของภาครัฐไทยที่ต้องออกมาตราการในการปกป้อง อาชีพคนไทย แรงงานไทย รวมไปถึงการกำหนดการแลกเปลี่ยนหรือลดการกดราคาสินค้าทางการเกษตรซึ่งอาจเป็นปัญหา เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการSMEถูกเอาเปรียบและไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรจากการเชื่อมโยงการคมนาคมสายนี้

การเชื่อมโยงการคมนาคมถือเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทย ที่มีความพร้อมที่จะขยายการเติบโตทางการค้า การลงทุน และต้องยกระดับขีดความสามารถของแรงงานและผู้ประกอบการเอง เพื่อให้เท่าทันต่อการแข่งขันในโอกาสนี้ได้

หากเราฉลาดและเก่งพอ SME ของคนไทย ก็คงใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ที่ไม่ได้วิ่งผ่านประเทศไทยโดยตรง ได้นะครับ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

Leave a Reply