เศรษฐกิจไทย กับ 4 ความเสี่ยง

ปี 2565 นี้ เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยมีแน้วโนมในการฟื้นตัว แต่เป็นการฟื้นตัวที่ไม่เร็ว เป็นการค่อยๆฟื้นตัว แต่ยังถือว่าเปราะบางอยู่มาก เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง ที่อาจจะทำให้การฟื้นตัวสะดุดลง หรือ อาจจะทำให้เศรษฐกิจไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดการณ์ไว้

โดยประการแรก ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ โอมิครอน ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แต่หากสามารถควบคุมได้ภายในครึ่งปีแรก ก็อาจจะไม่กระทบกับเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวมากนัก

ประการที่สอง การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ ปัญหาเสถียรภาพของราคา ซึ่งเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงาน หรืออาหารบางประเภท แต่ยังไม่ได้สูงขึ้นในภาพรวม ซึ่งตรงนี้ต้องคอยดูแล เพื่อไม่ให้เงินเฟ้อสูงเกินกรอบที่คาดการณ์ไว้

ประการที่สาม การที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือ NPL Cliff ” หน้าผาหนี้ “ทำให้ความสามารถของลูกหนี้และภาคธุรกิจ โดยเฉพาะSMEแย่ลง ต้องเตรียมรับมือ เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

ประการสุดท้าย ความเสี่ยงที่มาจากการผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดพันธบัตร ซึ่งเกิดผลกระทบกับการย้ายแหล่งเงินทุน ซึ่งอาจจะกระทบต่อต้นทุนผู้ประกอบการของไทย

การที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือ NPL Cliff ” หน้าผาหนี้ “ทำให้ความสามารถของลูกหนี้และภาคธุรกิจ โดยเฉพาะSMEแย่ลง ต้องเตรียมรับมือ เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

ทั้งนี้ทาง ธปท. มีหน้าที่กำกับดูแลระบบสถาบันการเงินทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ และช่วยลดภาระการจ่ายหนี้ของลูกหนี้ ให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน ธปท.ได้ออกโครงการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆ เช่น โครงการพักทรัพย์พักหนี้ รวมไปถึงลูกหนี้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวได้ ยืดหยุ่นให้ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ได้หลายครั้ง เปลี่ยนเงื่อนไขได้ เพื่อให้ลูกหนี้ยังคงผ่อนหนี้ต่อไปได้ และคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ เช่น SMEและธุรกิจขนาดใหญ่ โดยออกโครงการสินเชื่อฟื้นฟู โดยเหลือวงเงินที่ปล่อยกู้เพิ่มได้อีก 100,000 ล้านบาท เป็นต้น

ภาพรวมทั้งหมด จากความเสี่ยงและการช่วยเหลือลูกหนี้ ทาง ธปท. มีมาตราการการตามแผนข้างต้น เป้าหมายคือเน้นถึงความเป็นไปได้ในการสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้จริง ยอมรับปัญหาและอุปสรรค รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เพื่อให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหา เพื่อประคับประครองลูกหนี้ เพื่อรอมาตราการช่วยเหลือด้านอื่นๆให้รายได้ของลูกหนี้กลับมาเป็นปกติ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

Leave a Reply