ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ขายหนี้ ลูกหนี้กู้บ้าน ถูกโอนหนี้ไปเจ้าหนี้รายใหม่

ธอส. ขายหนี้ให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM ขายหนี้เสีย สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน เพื่อลดสัดส่วนหนี้เสียของตัวเอง ใครเป็นลูกหนี้ ธอส. จ่ายกันดีๆ นะครับ ระวังโดนขายหนี้ครับ

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ YouTube

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

Leave a Reply