“บริษัทผีดิบ” คืออะไร ธนาคารต้องกลัว หรือ ใครต้องกลัว   ผีดิบ!!

บริษัทผีดิบ คือ กิจการที่ไม่ดี แต่ยังถูไถไปได้