Live ตอบคำถามหน้าเพจ 26/8/61 : จ่ายบัตรช้าตลอดแบบนี้ติดเครดิตบูโรไหม/SME Bank ให้กู้ได้เท่าไร

ถามตอบ ปัญหาเรื่องกู้เงิน หรือเป็นหนี้ธนาคาร