จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อผลสำเร็จ

ทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณให้ดีที่สุด