หาเงินได้เท่าไร ไม่สำคัญเท่าเก็บเงินได้เท่าไร

พลังของหนี้ มีทั้งแง่บวกและแง่ลบ

ปิดหนี้บัตรเครดิต มีเงินออม แล้วจะรอด

วิธีปิดหนี้บัตรเครดิต ด้วยเงินออม

สัญญาณ 8 ข้อ ว่าคุณเงินไม่พอใช้ ไม่มีเงินอ้อม และมีหนี้ล้นพ้นตัว

https://youtu.be/yTcMNL8ZUkg ในคลิปนี้ ผมได้นำเสนอ และใ … อ่านเพิ่มเติม สัญญาณ 8 ข้อ ว่าคุณเงินไม่พอใช้ ไม่มีเงินอ้อม และมีหนี้ล้นพ้นตัว