วงสินเชื่อ เงินกู้ OD ที่เริ่มจะไม่หมุนเวียนแล้ว จะแก้ปัญหายังไง

สินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน วงเงินกู้ OD ถ้าเริ่มไม่หมุนแล้ว จะแก้ไขปัญหายังไง