หลักเกณฑ์ประมูลบ้าน ทรัพย์ จากกรมบังคับคดี

ในหลายๆบทความที่ผมเขียนและเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ส่วนใหญ่เนื้อหาสาระจะเป็นแง่คิดและมุมมองในส่วนของลูกหนี้ หรือ ผู้ที่ถูกเอาทรัพย์ออกขายทอดตลาด ในบทความนี้ ผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประมูลบ้านกรมบังคับคดี ในส่วนของนักลงทุน หรือผู้ที่สนใจจะประมูลซื้อบ้านหรือทรัพย์ จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีกันนะครับ หลักเกณ์การประมูลบ้านกรมบังคับคดี รายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆ ผมขอไม่กล่าวถึงนะครับ จะให้ข้อมูลในส่วนของหัวข้อหลัก ดังนี้ การวางเงินเพื่อประมูลทรัพย์ สามารถใช้ได้ทั้ง เงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "กองคลัง กรมบังคับคดี" ราคาประเมิน     ไม่เกิน 500,000 บาท                วางเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ราคาประเมิน เกิน 500,000 - 1,000,000 บาท วางเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ราคาประเมิน เกิน 1,000,000 - 5,000,000 บาท วางเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท ราคาประเมิน เกิน 5,000,000 - 10,000,000 … Continue reading หลักเกณฑ์ประมูลบ้าน ทรัพย์ จากกรมบังคับคดี