คนค้ำประกันหนี้ ก็เปรียบเสมือนลูกหนี้ ครูค้ำหนี้ กยศ.ให้ลูกศิษย์ คือบทเรียน

คนค้ำซวย ถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้.....หนี้ กยศ. นักเรียนกู้เรียบจบ ไม่จ่ายหนี้ ครูคนค้ำซวย