บ้านราคาแพง แต่รายได้คนไทย ขึ้นไม่ทัน

บ้าน คอนโด ราคาแพง พัฒนาโครงการขึ้นมาจะขายใคร รายได้คนซื้อตามไม่ทัน